top of page
DSC_5113.JPG

Beleidsplan

Bij Theaterwerkplaats de Rode Hoed werken mensen met een hulp- of zorgvraag. Wij zijn 5 dagen, maandag t/m vrijdag, in de week open van 8.30 uur tot 15.30 uur. Elke dag heeft z’n eigen invulling en op elke dag wordt er met andere ervaren theatermakers gewerkt.

De artiesten komen naar Theaterwerkplaats de Rode Hoed in het kader van dagbesteding voor 1 of 5 dagen per week. De artiesten worden uitgedaagd in hun ongekende talent, op kunstzinnig gebied, op persoonlijk gebied en op groepsdynamisch vlak.

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Theaterwerkplaats de Rode Hoed en Atelier Vleugels. Op 4 april 2024 is dit beleidsplan herschreven en aangepast aan de huidige situatie. Ook is er een evaluatie geschreven over het jaar 2023 op organisatorisch gebied, deze evaluatie is op 9 september 2023 geschreven. In dit beleidsplan kunt u lezen over: Waar staan we voor? (de missie) Waar gaan we voor? (de visie)  Waar geloven we in? (kernwaarden) Hoe pakken we het aan met het oog op alle belanghebbenden? (strategie) Wat zijn onze doelen? En met welke middelen gaan we die realiseren? (de doelen)

 

Theaterwerkplaats de Rode Hoed is in 2012 gestart vanuit een wens; de wens om mensen met een beperking een plek te bieden waar ze een podium hebben om hun passie te tonen en zichzelf te ontwikkelen. 

 

Op 1 september 2020 heeft de oprichtster, Louk Hamer, Theaterwerkplaats de Rode Hoed overgedragen aan de huidige eigenaresse, Kim Stiekema. Hierdoor kan de Theaterwerkplaats door werken aan haar missie om zo veel mogelijk mensen een plek te bieden. Een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen stralen op het podium.

 

Atelier Vleugels is gestart in 2021. In samenwerking met Caroline van den Sigtenhorst, autisme coach en expert, is dit atelier gestart vanuit de kennis dat er geen/ weinig specifieke plekken zijn voor mensen met autisme.

 

De afgelopen jaren heeft de Theaterwerkplaats en het Atelier allerlei mooie projecten gerealiseerd binnen theater, muziek, beeldende kunst en dans. Zoals diverse theatervoorstellingen waaronder “IK” de eerste voorstelling die op tour is gegaan, de film “FEEST!” voor het 10 jarig bestaan van de Theaterwerkplaats, diverse exposities van Atelier Vleugels, de eerste dansvoorstelling “fantasieRIJK” en het eerste festival van de Theaterwerkplaats. Ook zijn er in de afgelopen jaren mooie stappen gezet. De capaciteit van de Theaterwerkplaats is vergroot, o.a. door het ontstaan van Atelier Vleugels, waarmee er ruimte kwam voor meer deelnemers. Die ruimte werd daarna al snel opgevuld. En er zijn nieuwe groepen  gevormd om deze nieuwe capaciteit opnieuw te vergroten, zoals de redactie en de dansgroep. De Theaterwerkplaats is inmiddels een begrip geworden in en rondom Zutphen. 

 

In 2022-2023 hebben we de professionalisering en inclusie verder die we daarvoor gestart zijn doorgezet. Zo zijn er nieuwe apparaten voor de filmgroep aangeschaft, is de redactie gestart en is “Wij bewegen” ontwikkelt, een inclusieve en interactieve performance.

De missie 

De missie van de Theaterwerkplaats en het Atelier is het vergroten van de levenskwaliteit en zichtbaarheid, binnen en buiten de culturele sector, van mensen met een beperking, mensen met autisme en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zodat ze een volwaardig individu van de samenleving worden. Dit doen we aan de hand van de drie pijlers: persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding. Deze worden hieronder nader toegelicht.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Door het inzetten van theater, beeldende kunst, film, muziek en dans, kunnen de deelnemers in een veilige omgeving werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het werken naar een eindproduct wordt de deelnemer uitgedaagd in zijn/ haar kunnen en aangesproken op zijn/haar kwaliteiten. Zo sprak één van de deelnemers bij binnenkomst haast onverstaanbaar, om zijn verstaanbaarheid op het podium te vergroten werd met hem gewerkt aan zijn stemgeluid en volume. Het zelf maken van zijn tekst en grapjes zorgte bij hem voor een bewustzijn dat hij wilde dat het publiek zijn grappen strakswel kon verstaan. Ook in het dagelijks leven had dit zijn effect en lukte het hem verstaanbaar te spreken.

Daarnaast helpen we de deelnemers om te ontdekken welke verborgen kwaliteiten ze nog meer bezitten, deze te gebruiken en verder te ontwikkelen.

 

Kunstzinnigheid

Door met verschillende vormen van kunst te werken, krijgen de deelnemers de middelen om zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien. Zowel op het podium als daarbuiten.

Verder draagt kunstzinnigheid ook bij aan de andere twee pijler, persoonlijke ontwikkeling en verbinding. Als je samen een passie hebt kan je elkaar daarin vinden, samenkomen en samengroeien.

Alle vormen media (beeldende kunst, theater, dans, film en muziek) veiligheid om binnen te experimenteren en ontwikkelen. Door het aannemen van een rol wordt het ineens makkelijker om te experimenteren met bijvoorbeeld de bewegingen van je lichaam, die je normaal spannend vindt om te maken.

Als laatste is bezig zijn met beeldende kunst en creativiteit binnen alle media ontprikkelend en verwerkend.

 

Verbinding

Door het samenkomen van verschillende mensen, kunnen we van elkaar leren. We zien welke kwaliteiten een ander bezit en we leren ook onze eigen kwaliteiten zien en kennen. Je leert tevens samen te werken. Dit is een belangrijke eigenschap als je je bevind in de maatschappij.

Het zijn op de Theaterwerkplaats en in het Atelier is al verbindend. Daarnaast werken we samen naar een eind doel toe, een voorstelling, expositie of optreden. Dit draagt bij aan de verbinding. We zijn samen een gemeenschap, een creatieve community. Daarom is dit een van de pijlers van de Theaterwerkplaats en het Atelier.

We willen ook verbindingen leggen met mensen en organisaties in en om Zutphen heen. Om samen onze missie te kunnen bereiken. En om voor iedereen zijn wereld te vergroten

Daarnaast is de plek waar we zitten erg verbinden en draagt deze bij aan onze missie. Om ons heen zitten diverse middelbare scholen. Zij zien bij ons de mensen met een beperking, ze maken contact met onze deelnemers en zo wordt het meer normaal om samen in een maatschappij te zijn waar mensen met een beperking een gelijkwaardig onderdeel van zijn.

 

Drie pijlers

De drie pijlers van de Theaterwerkplaats en het Atelier; persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding, werken als een drie eenheid samen. Door gezamenlijk naar een voorstelling of kunstproject toe te werken, wordt op natuurlijke wijze de verbinding tussen deelnemers aangesproken en benut om van te groeien. De deelnemer werkt binnen een groep aan de eigen ontwikkeling, aan zichzelf als onderdeel van een groep en aan de ontwikkeling als groep in zijn geheel, bijvoorbeeld met betrekking tot groepsdynamiek en samenwerking. Daarnaast wordt het netwerk van de deelnemer groter. Een deelnemer leert steeds meer mensen kennen doordat de groepssamenstelling verandert of doordat de deelnemer kan optreden op diverse, voor de deelnemer onbekende, plekken.

 

                                                                                                                                                          

De visie

De visie van de Theaterwerkplaats en het Atelier is het streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking zichtbaar zijn, zich onderdeel voelen van de samenleving en gelijkwaardig deel mogen nemen aan de samenleving. Dit streven wij na door mensen met een beperking een plek te bieden waar ze hun ongekende talenten kunnen laten zien: een letterlijk podium in de maatschappij. Zij maken theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens en kunstprojecten. Deze worden opgevoerd of tentoongesteld in bijvoorbeeld diverse theaters of op scholen. Zo worden mensen met een beperking zichtbaar in de maatschappij, terwijl ze doen wat zij het allerleukste vinden, waar hun passie ligt: theater en kunst.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er voor iedereen een plek is welke past bij de persoon. Mede daarom zijn we in maart 2021 begonnen met Atelier Vleugels. Atelier Vleugels is een aparte tak binnen de Theaterwerkplaats, een atelier speciaal voor mensen met autisme, waar we met een autisme proof werkwijze werken. Dit klinkt zo in één zin niet inclusief, dat is de groep wel. In basis is het een groep voor mensen met autisme. Dit omdat mensen met autisme vaak tussen wal en schip vallen en net niet goed passen op werkplekken of dagbestedingsgroepen. Een van de grote reden waarom Atelier Vleugels is ontstaan. De basis van de groep zijn de mensen met autisme, daarnaast is Atelier Vleugels ook een open atelier waarin iedereen welkom is om beeldend te werken en krijgen de deelnemers van Atelier Vleugels ook workshops van professionele kunstenaars uit Zutphen. Ook bezoeken de deelnemers musea om de kennis van kunst te vergroten en samen van kunst te genieten. In mei 2023 is de dansgroep gestart. Dit is ook een inclusieve dansgroep, waarin iedereen; oud en jong, met en zonder een beperking, welkom is om samen te dansen.

 

Om tot echte inclusie te komen wil de Theaterwerkplaats en het Atelier verder gaan dan mensen met een beperking een podium te bieden. Op dit moment hebben mensen met een beperking wat ons betreft nog te veel hun ‘eigen’ samenleving. Ze hebben hun eigen woon- en werkplekken en weinig overlap met de rest van de maatschappij. Met de Theaterwerkplaats en het Atelier willen we bijdragen aan een samenleving waarin ieder zijn eigen rol vervult en waarin iedereen kan deelnemen. Moeten er alleen maar aparte werkplekken zijn? Of kan dit meer geïntegreerd worden? Wij denken van wel. 

Dit wil de Theaterwerkplaats en het Atelier onder andere bereiken door inclusieve projecten te bedenken, op te starten en te begeleiden. Projecten waarin mensen met een beperking samenwerken met mensen zonder beperking. Zo kan er bijvoorbeeld een dansvoorstelling ontstaan met een choreograaf, professionele dansers en deelnemers van de Theaterwerkplaats óf een theatervoorstelling met studenten van de acteursopleiding en deelnemers van de Theaterwerkplaats. Het werven van vrijwilligers die meewerken in en aan de voorstellingen en kunstprojecten. En een gemengde groep met mensen met en zonder beperking lig, zoals de dansgroep, zijn manieren om te werken een meer inclusieve samenleving die de Theaterwerkplaats oppakt en blijft oppakken, want inclusie is een werkwoord wat ons betreft.

Daarnaast ligt inclusie voor ons ook op ‘kleinere’ schaal zoals het uitdelen van flyers, het maken van kaarten of het verslagleggen van evenementen door de redactie. Dit sluit aan op ons streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. 

 

Dit geheel vertaalt zich naar drie waarden die nauw met elkaar verbonden zijn: Als mensen met een beperking zichtbaar zijn in de maatschappij, bijvoorbeeld door in dezelfde culturele sector deel te nemen als iedere andere acteur en kunstenaar, dan kunnen ze meer Gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving en worden ze meer echt Onderdeel  van de samenleving. Dan kom je uit bij onze missie om de levenskwaliteit van mensen met een beperking te vergroten. Wij zijn namelijk van mening dat deze drie waarden daaraan bijdragen. 

Het gehele beleidsplan kunt u hier downloaden

bottom of page