top of page
DSC_5113.JPG

Beleidsplan

Bij Theaterwerkplaats de Rode Hoed werken mensen met een hulp- of zorgvraag. Wij zijn 5 dagen, maandag t/m vrijdag, in de week open van 8.30 uur tot 15.30 uur. Elke dag heeft z’n eigen invulling en op elke dag wordt er met andere ervaren theatermakers gewerkt.

De artiesten komen naar Theaterwerkplaats de Rode Hoed in het kader van dagbesteding voor 1 of 5 dagen per week. De artiesten worden uitgedaagd in hun ongekende talent, op kunstzinnig gebied, op persoonlijk gebied en op groepsdynamisch vlak.

Inleiding

Theaterwerkplaats de Rode Hoed is in 2012 gestart vanuit een wens; een wens om mensen met een beperking een plek te bieden waar ze een podium hebben om hun passie te tonen en zichzelf te ontwikkelen.

 

De afgelopen jaren heeft de Theaterwerkplaats allerlei mooie projecten gerealiseerd waarin creativiteit, circus capriolen en muziek samensmelten met theater, zoals diverse theatervoorstellingen, de film “De wereldmacht tovenaars” en “Het Afrikaanse circus”. Ook zijn er in de afgelopen jaren mooie stappen gezet. De capaciteit van de theaterwerkplaats is vergroot, waarmee er ruimte kwam voor meer artiesten. Die ruimte werd daarna al snel opgevuld. De Theaterwerkplaats is inmiddels een begrip geworden in en rondom Zutphen.

 

Op 1 september 2020 heeft de oprichtster, Louk Hamer, Theaterwerkplaats de Rode Hoed overgedragen aan de huidige eigenaresse, Kim Stiekema. Hierdoor kan de Theaterwerkplaats door met haar missie om zo veel mogelijk mensen een plek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen stralen op het podium. In januari 2022 heeft de Theaterwerkplaats zijn intrek genomen in een mooi oud pand aan de Isendoorn. Hierdoor is er meer ruimte ontstaan waardoor er plek is voor mensen met een beperking om dagbesteding te volgen, ook is hiermee het aanbod uitgebreid.

De missie 

De missie van de Theaterwerkplaats is het vergroten van de levenskwaliteit en zichtbaarheid (binnen en buiten de culturele sector) van mensen met een beperking zodat ze een volwaardig individu van de samenleving worden, door persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Door het inzetten van theater, beeldende kunst, film, muziek en dans, kunnen de artiesten in een veilige omgeving werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het werken naar een eindproduct wordt de artiest uitgedaagd in zijn kunnen. Zo sprak één van de artiesten bij binnenkomst bijna onverstaanbaar. Om zijn verstaanbaarheid op het podium te vergroten werd met hem gewerkt aan zijn stemgeluid en volume. Ook in het dagelijks leven had dit zijn effect en lukte het hem verstaanbaar te spreken. Daarnaast helpen we de artiesten om te ontdekken welke verborgen kwaliteiten ze nog meer bezitten, deze te gebruiken en verder te ontwikkelen.

 

Kunstzinnigheid

Door met verschillende vormen van kunst te werken, krijgen de artiesten de middelen om zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien. Zowel op het podium als daarbuiten.

Verder draagt kunstzinnigheid ook bij aan de andere twee pijler, persoonlijke ontwikkeling en verbinden. Als je samen een passie heb kan je elkaar daar in vinden, samen komen en samen groeien. Daarnaast vormt kunst veiligheid om binnen te experimenteren en ontwikkelen.

 

Verbinding

Door het samenkomen van verschillende mensen kunnen we van elkaar leren. We zien welke kwaliteiten een ander bezit en we leren ook onze eigen kwaliteiten kennen.

Het zijn op de Theaterwerkplaats is al verbindend. Daarnaast werken we samen naar iets toe, een voorstelling, expositie of première, wat ook verbind. We zijn samen een gemeenschap, een creatieve community. Daarom is dit een van de pijlers van de Theaterwerkplaats.

 

Drie pijlers

De drie pijlers van de Theaterwerkplaats; persoonlijke ontwikkeling, kunstzinnigheid en verbinding, werken als drie eenheid samen. Door gezamenlijk naar een voorstelling of kunstproject toe te werken, wordt op natuurlijke wijze de verbinding tussen artiesten aangesproken en benut om van te groeien. De artiest werkt binnen een groep aan de eigen ontwikkeling, aan zichzelf als onderdeel van een groep en aan de ontwikkeling als groep in zijn geheel, bijvoorbeeld met betrekking tot groepsdynamiek en samenwerking. Daarnaast wordt het netwerk van de artiest groter. Een artiest leert steeds meer mensen kennen doordat de groepssamenstelling verandert of doordat de artiest kan optreden op diverse (voor de artiest onbekende) plekken.

 

                                                                                                                                                          

De visie

De visie van de Theaterwerkplaats is het streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking zichtbaar zijn, zich onderdeel voelen van de samenleving en gelijkwaardig deel mogen nemen aan de samenleving. Dit streven wij na door mensen met een beperking een plek te bieden waar ze hun ongekende talenten kunnen laten stralen: een letterlijk podium in de maatschappij. Zij maken voorstellingen en kunstprojecten. Deze worden opgevoerd of tentoongesteld in theaters of bijvoorbeeld op scholen. Zo worden mensen met een beperking zichtbaar in de maatschappij, terwijl ze doen wat zij het allerleukste vinden, waar hun passie ligt: theater en kunst.

 

Om tot echte inclusie te komen wil de Theaterwerkplaats verder gaan dan mensen met een beperking een podium te bieden. Op dit moment hebben mensen met een beperking wat ons betreft nog te veel hun ‘eigen’ samenleving. Ze hebben hun eigen woon- en werkplekken en weinig overlap met de rest van de maatschappij. Met de Theaterwerkplaats willen we bijdragen aan een samenleving waarin ieder zijn eigen rol vervult en waarin iedereen kan deelnemen. Moeten er alleen maar aparte werkplekken zijn? Of kan dit meer geïntegreerd worden? Wij denken van wel.

Dit wil de Theaterwerkplaats onder andere bereiken door inclusieve projecten te bedenken, op te starten en te begeleiden. Projecten waarin mensen met een beperking samenwerken met mensen zonder beperking. Zo kan er bijvoorbeeld een dansvoorstelling ontstaan met een choreograaf, professionele dansers en artiesten van de Theaterwerkplaats óf een theatervoorstelling met studenten van de acteursopleiding en artiesten van de Theaterwerkplaats. Ook een gemengde groep met mensen met en zonder beperking ligt binnen de ambities. Dit sluit aan op ons streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking gelijkwaardige deel kunnen nemen aan de samenleving.

 

Dit geheel vertaalt zich naar drie waarden die nauw met elkaar verbonden zijn: Als mensen met een beperking ZICHTBAAR zijn in de maatschappij, bijvoorbeeld door in dezelfde culturele sector deel te nemen als iedere andere artiest, dan kunnen ze al meer Gelijkwaardig deelnemen

aan de samenleving en worden ze meer echt Onderdeel van de samenleving. En dan kom je uit bij onze missie om de levenskwaliteit van mensen met een beperking te vergroten. Wij zijn namelijk van mening dat deze drie waarden daaraan bijdragen.

 

Het zorgaanbod van de Theaterwerkplaats is creatieve dagbestedingen bieden. Bij Theaterwerkplaats de Rode Hoed werken mensen met een hulp- of zorgvraag. Wij zijn 5 dagen in de week open van 8.30 uur tot 15.30 uur. Dit doen we van maandag t/m vrijdag van 8.30-15.30 uur. Elke dag heeft zijn eigen karakter:

  • Maandag en dinsdag is de theatergroep actief. Zijn maken theatervoorstellingen rondom diverse thema’s. Elke keer word er gekeken naar wat de artiesten aanspreekt en hier vanuit werken we verder naar personages en een verhaal toe.

  • Maandag en vrijdag is de groep Vleugels actief. Dit is een inclusieve groep voor mensen met autisme. Hierin word theater, muziek en beeldende kunst aangeboden. Er word gezocht naar een combinatie met mensen vanuit Zutphen met dezelfde passie voor kunst. Dit gebeurt tijdens het open atelier op de vrijdag middag. Mensen met autisme leren veel van andere mensen, door ze samen met neurotypische mensen in een groep te zetten kan iedereen van elkaar leren.

  • Dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur is de muziekgroep, The band, aan het werk. Zij maken muziek, coveren bestaande nummers en maken eigen nummers.

  • Woensdag is de muziektheatergroep actief. Hier word muziek en theater gecombineerd tot een voorstelling, ondersteund door het atelier. Tijdens het atelier worden er decors en kostuums gemaakt, dit helpt de verbeelding en inlevering van de artiesten vergroten.

  • Woensdag is ook de film en redactie groep actief. Zij zorgen voor de nieuwsbrief, dat verslag gedaan word van evenementen en maken andere leuke filmpjes.

  • Donderdag is de filmgroep actief. Zijn maken films rondom diverse thema’s. Dit kunnen korte films zijn om te experimenteren met diverse technieken en personages of een lange film waarin al het geleerde samen komt.

Zo hebben we over de hele week gezorgd voor een divers aanbod, zodat er ruimte is voor iedereen en iedere artiest op zijn eigen plek aansluiting kan vinden. Ook is het door het diverse aanbod mogelijk om meerdere dagen of de hele week dagbesteding bij ons te komen volgen.

het gehele beleidsplan kunt u hier downloaden

bottom of page