top of page

Choreograaf

Theaterwerkplaats de Rode Hoed is een plek waar theaterproducties en kunstprojecten gemaakt worden door mensen met een zorg- en hulpvraag. We werken met theater, dans, muziek, film, en creatief.

Theatervoorstellingen worden gemaakt vanuit de deelnemers, wat zij inbrengen en waar hun talenten liggen. Zo wordt vanaf begin af aan de voorstelling opgebouwd. We besteden aandacht aan alle aspecten die horen bij een voorstelling: personage, kostuums, decor en attributen. Het proces van de theatervoorstelling draagt tevens bij aan de persoonlijke ontwikkeling en groei. Binnen dit proces zijn we namelijk bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling en de groepsdynamiek.

 

De doelgroep binnen de Rode Hoed is heel divers. We hebben mensen met diverse verstandelijke beperkingen; onder andere Niet Aangeboren Hersenletsel, Syndroom van down en epilepsie, en ook mensen met autisme. De groepen zijn zo ingedeeld dat de deelnemers sociaal emotioneel bij elkaar passen.

 

Wij zijn nu opzoek naar een choreograaf voor de vrijdag, 8.30-10.30 uur (met mogelijke uitbereiding in de toekomst tot 15.30 uur). Op de vrijdag is de Vleugelsgroep actief, hierin zitten 7 deelnemers die allemaal een voorliefde hebben voor creatief werken en theater/dans. Het gaat om een groep met mensen met autisme. Deze groep is gebaad bij het opstarten in de ochtend vanuit begweging en meditatie, het autistische brein overheerst namelijk.

Als choreograaf sta je alleen op de groep, een voorliefde of achtergrond voor begeleiding en zorg is daarom erg fijn. Je biedt de deelnemers diverse bewegings, meditatie en ademhalngsoefeningen aan om zo samen met de deelnemers te werken naar meer lichaamsbewustheid. Daarnaast is er ruimte voor improvisatie binnen dans en misschien op termijn ook voor het maken van eengezamelijke dans.

 

Naast de taken van choreograaf zijn er ook de begeleidingstaken. Hieronder valt het klaarmaken van de koffie en thee in de ochtend, om gezellig samen de dag te starten. En ook het voeren van gesprekken als de deelnemer hier behoefte aan heeft of het motiveren van de deelnemer om (opnieuw) mee te doen.

bottom of page